CSR

Vores certificeringer garanterer vores kunder, at vi lever op til kravene som stilles i forbindelse med disse.

Hos Ropox og All Steel har vi hele tiden fokus på at styrke kvaliteten af vores arbejde. Dette gøres ved at indarbejde sociale og miljømæssige hensyn i alle vores aktiviteter.

Vi overvåger løbende alle relevante aktiviteter, som er forbundet med miljø samt arbejdssundhed og -sikkerhed for at sikre, at vores aktiviteter bedst muligt lever op til de gældende lovkrav.

ISO 9001 og ISO 14001
Vi har implementeret et kvalitets- og miljøstyringssystem, som i 2015 gjorde det muligt at opfylde samtlige standarder for at kunne opnå  ISO 9001- og ISO 14001-certificering.

SEDEX
I 2018 blev vi auditeret og godkendt i henhold til SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit), som omfatter auditering af etisk forretningsadfærd blandt Sedex’ medlemmer.

SMETA er en af de hyppigst anvendte fremgangsmåder i verden inden for sociale audits. Metoden er et globalt anerkendt værktøj til at vurdere de ansvarlige leverandørkæders aktiviteter, herunder arbejdsrettigheder, sundhed og sikkerhed samt miljø- og virksomhedsetik. 

Du kan se vores ISO9001:2015 og ISO14000:2015 her.