CSR

CSR - samfundsmæssig ansvarlighed

God kvalitet er et spørgsmål om attitude

Vores produkter sikrer mennesker med nedsat funktionsevne en mere selvhjulpen hverdag med højere livskvalitet, mens deres hjælpere nyder godt af et bedre arbejdsmiljø.

Det giver sig selv, at vi passer bedst muligt på vores medmennesker og vores fælles omverden. Med positionen som én af verdens førende udviklere af hjælpemidler til handicappede følger også et globalt og samfundsmæssigt ansvar.

CSR er derfor dybt integreret i vores forretning. CSR – Corporate Social Responsibility (samfundsmæssig ansvarlighed) – viser, hvordan man som virksomhed handler ansvarligt. Hos Ropox er vi på forkant med gældende lovgivning og etiske retningslinjer. Vi agerer også miljøpolitisk ved at integrere miljøhensyn i det daglige arbejde og træner kontinuerligt vores medarbejdere i miljøforhold.

Læs vores CSR Deklaration her.