Med læseklappen gøres det muligt at skråstille bordpladen, så man kan få en bedre læse- eller arbejdsvinkel.

Læseklappen fås i bølgelaminat og kan skråstilles mellem 10 og 72 grader