Byggeriet vil rumme 120 boliger med 96 plejeboliger og 24 boliger til udviklingshæmmede. Det vil derudover indeholde en café og et daghjem med 35 hvilepladser.

Fremtidens Marienlund har fokus på hjemlighed og fleksibilitet, hvilket skal sikre, at Marienlund ikke blot bliver en bolig, men også et hjem med trygge rammer, der er tilpasset den enkelte beboers ønsker og behov.

Silkeborg Kommune sigter mod at skabe et demensvenligt byggeri, så Marienlund også bliver en velfungerede bolig for beboere med en demenssygdom.

Et andet fokusområde for byggeriet vil være, hvordan den gode plejebolig kan bistå beboerne med at skabe oplevelsen af hjem og på samme tid være en sund og velfungerende arbejdsplads for medarbejderne. Målet er at kombinere det bedste fra den selvstændige bolig med plejecentrets tryghed og dermed skabe rammer for et hverdagsliv, hvor den enkelte beboer forsat kan tage del i eller opleve alle hverdagens almindelige rutiner.

Silkeborg Kommune ønsker at skabe et aktivt liv på Marienlund, hvor trivsel, samvær og glæde og er omdrejningspunktet.

Boligerne er indrettet med Ropox Flytbare Vægge, som gør det muligt at indrette boligerne med rumstørrelser som passer til de skiftende behov der opstår. Denne meget fleksible indretning af opholdsrum- og soverum er med til at gøre beboeren mere selvhjulpen og at plejepersonalet får et bedre arbejdsmiljø.

Billedgalleri fra stedet