Øget råderum gennem bedre brug af hjælpemidler

Godt 2 ud af 5 kommuner forventer øgede udgifter til hjælpemidler i 2016. Men kommunerne gør det af forskellige årsager – nogle gør det som en strategisk prioritering i den rehabiliterende indsats, mens andre gør det som en direkte følge af et stigende antal ældre borgere.

KL har foretaget en undersøgelse, der viser, at flere og flere kommuner prioriterer hjælpemiddelområdet som en strategisk satsning og derfor hæver hjælpemiddelbudgettet. Det sker i forlængelse af og som et led i kommunernes rehabiliteringsindsats.

Øget brug af hjælpemidler er en af de mindre økonomisk tunge indsatser. Det kan være medvirkende til at understøtte, at mennesker kan klare flere af hverdagens praktiske opgaver selv. De fleste borgere ønsker at bestemme over eget liv ved blandt andet at gøre de ting, de ønsker, når de ønsker det, uden at være afhængige af hjælp fra den kommunale hjemmepleje.

kontakt_os.jpg

Vi er altid klar til at hjælpe dig.
Send en mail eller ring til os.