Whistleblower

Vores Whistleblowerordning

Ropox A/S ønsker at arbejde med de højeste standarder i forhold til integritet, ærlighed og god opførsel.

Det er vigtigt for os, at alle love, bestemmelser og retningslinjer overholdes. Desuden forefindes et sæt etiske regler ”Code of Conduct”, som alle medarbejdere skal overholde.

Bliver man bekendt med at regler ikke overholdes, opfordrer vi til, at man som samarbejdspartner kontakter direktøren om forholdene, eller man som ansat kontakter sin nærmeste leder, en anden leder eller direktøren.

Er det ikke muligt at tage dialogen direkte med os, har vi en etableret whistleblowerordning.

Whistleblowerordningen skal kun benyttes til indberetning af strafbare forhold og lovovertrædelser, grove eller gentagne overtrædelser af arbejdsmiljøregler eller væsentlige interne retningslinjer og personrelaterede konflikter som chikane.

Whistleblowerordningen skal ikke benyttes til mindre forseelser, utilfredshed med generelle betingelser i kontrakter eller i ansættelsesforholdet.

Whistleblowerordningen er etableret via vores svenske moderselskab AddLife og håndteres af en ekstern partner ”WhistleB, Whistleblowing Centre” for at sikre anonymitet, og alle indberetninger behandles fortroligt.

Indberetning sker via https://report.whistleb.com/da/addlife hvor hjemmesidens anvisninger følges.