Bæredygtighed

I front med bæredygtige løsninger og ansvarlig virksomhedsadfærd

Hos Ropox har vi hele tiden fokus på at styrke kvaliteten af vores arbejde. Dette gøres ved at indarbejde ESG hensyn i alle vores aktiviteter. 

Vi overvåger løbende alle relevante aktiviteter, som er forbundet med miljø samt arbejdssundhed og -sikkerhed for at sikre, at vores aktiviteter bedst muligt lever op til de gældende lovkrav. 

Læs videre på siden for at høre nærmere om vores arbejde med bæredygtighed. 

Aktivt miljøfokus

Vi har stor fokus på vores miljøpolitik. Som produktionsvirksomhed spiller vi en vigtig rolle i bestræbelserne på at minimere vores påvirkning på miljøet.

Vi måler vores miljøpåvirkning i henhold til drivhusgasprotokollen. Det giver os et klart billede af, hvor vores fokus skal være for at sikre løbende miljøforbedringer. 

Vi er certificeret efter DS/EN ISO14001:2015.

Se vores ISO 14001: 2015 certifikat. 

El. fra vedvarende kilder

Vi har et mål om at minimere vores påvirkning på miljøet. Derfor har vi valgt dække vores årlige elforbrug med strøm fra vedvarende energikilder.

Certifikaterne dokumenterer, at vi finansieret en produktion af vindkraft, der svarer til vores eget elforbrug, samt at denne vindkraft er blevet sendt ud i elforsyningsnettet.

Når vi vælger certifikater fra nye vindmøller, medvirker vi samtidig til at øge den globale produktion af vedvarende energi.

Med dette Bevis for køb af Miljøvenlig El føler vi, at der er mulighed for at sætte handling bag ordene.

Se vores RECS certifikat på klimavenlig el. 

Kvalitetspolitik

Vi har altid høj fokus på vores kvalitetspolitik. Et nemmere liv med øget selvværd og frihed til sikkert at se efter dig selv er altid øverst på vores dagsorden.

Hvert af vores medarbejdere skal have vilje til at gøre en reel forskel for handicappede og deres hjælpere. Målrettede ansættelsesprocesser og medarbejderudviklingsordninger fører til dedikerede medarbejdere som alle ønsker at levere den bedste kvalitet.

Vores kvalitetsledelsessystem er i overensstemmelse med DS/EN ISO 9001: 2015-standarden.

Se vores ISO 9001:2015 certifikat

Design

Designprocessen er for os et spørgsmål om hjertet. 

Fra idé til færdigt resultat er vi i løbende dialog med brugerne og deres hjælpere, for det er dem, der kender behovet bedst. Og vi er fælles om at stille store krav, når det gælder brugervenlighed, produktudvalg og teknik.

Produktudvikling og produktion foregår på vores egen fabrik, hvor vores teknikere i tæt samspil med eksterne terapeuter og industrielle designere gør deres ypperste for at levere morgendagens stærkeste design inden for hjælpemidler og møbler til mennesker med nedsat funktionsevne.

Bæredygtige forsyningskæde- løsninger med SEDEX SMETA

I 2022 blev vi auditeret og godkendt i henhold til SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit), som omfatter auditering af etisk forretningsadfærd blandt Sedex’ medlemmer.

SMETA er en af de hyppigst anvendte fremgangsmåder i verden inden for sociale audits. Metoden er et globalt anerkendt værktøj til at vurdere de ansvarlige leverandørkæders aktiviteter, herunder arbejdsrettigheder, sundhed og sikkerhed samt miljø- og virksomhedsetik. 

FN's verdensmål i praksis

For os er FN’s Verdensmål ikke bare tom snak. Vi arbejder med Verdensmålene af to grunde: Dels fordi det er med til at løse nogle af verdens største udfordringer, og dels fordi det fremtidssikrer os som virksomhed.

Det betyder, at vi blandt andet måler vores succes i forhold til, hvordan vi bidrager til at skabe en bæredygtig verden, og FN’s Verdensmål er derfor en naturlig del af vores CSR-arbejde.

Der er tre globale udfordringer, vi hjælper med at løse: 

#4 Verdensmål: Kvalitetsuddannels

#6 Verdensmål: Rent vand og sanitet

#12 Verdensmål: Ansvarligt forbrug og produktion

UN global goals

Ropox Code of Conduct

Vores produkter sikrer mennesker med nedsat funktionsevne en mere selvhjulpen hverdag med højere livskvalitet, mens deres hjælpere nyder godt af et bedre arbejdsmiljø.

Det giver sig selv, at vi passer bedst muligt på vores medmennesker og vores fælles omverden. Med positionen som én af verdens førende udviklere af hjælpemidler til handicappede følger også et globalt og samfundsmæssigt ansvar.

Som en del af AddLife, er det vigtigt for os at leve op til følgende Code of Conduct som er dybt integreret i vores forretning. Den viser hvordan man som virksomhed handler ansvarligt. Hos Ropox er vi på forkant med gældende lovgivning og etiske retningslinjer. Vi agerer også miljøpolitisk ved at integrere miljøhensyn i det daglige arbejde og træner kontinuerligt vores medarbejdere i miljøforhold.

Læs AddLife Code of Conduct her.