Ropox UK Global goals

FN's verdensmål

Vi omsætter verdensmål til praksis

For os er FN’s Verdensmål ikke bare tom snak. Vi arbejder med Verdensmålene af to grunde: Dels fordi det er med til at løse nogle af verdens største udfordringer, og dels fordi det fremtidssikrer os som virksomhed.

Det betyder, at vi blandt andet måler vores succes i forhold til, hvordan vi bidrager til at skabe en bæredygtig verden, og FN’s Verdensmål er derfor en naturlig del af vores CSR-arbejde.

Der er tre globale udfordringer, vi hjælper med at løse:

      #4 Verdensmål: Kvalitetsuddannelse

      #6 Verdensmål: Rent vand og sanitet

      #12 Verdensmål: Ansvarligt forbrug og produktion

#4: Kvalitetsuddannelse

Uddannelse er en af de mest effektive motorer for en bæredygtig udvikling, og hos ROPOX bidrager vi ved at:

        Tage lærlinge i vores produktion – enten som maskinarbejder eller smed

        Tilbyde jobs til nyuddannede

        Tage ingeniørstuderende ind i praktikforløb

        Samarbejde med ingeniørstuderende og universiteter i større projekter og semesteropgaver

        Investere i videre- og efteruddannelse for vores medarbejdere

        Skabe løsninger, der gør det muligt for mennesker med handicap at deltage på lige fod på alle niveauer af undervisning

#6: Rent vand og sanitet

I vores del af verden er vi heldigt stillet på rigtig mange områder, blandt andet får vi rindende, rent vand ud af hanerne. Men desværre er det langt fra alle offentlige og private steder, der tilbyder gode sanitære forhold til mennesker med funktionsnedsættelse. Derfor vil vi:

        Hjælpe med at sikre ordentlige toiletforhold, skifterum og badefaciliteter for mennesker med funktionsnedsættelse

        Bidrage til at der kommer flere handicapvenlige toiletter og skifterum på offentlige steder

        Tilbyde vandbesparende alternativer til relevante produkter

        Mindske anvendelsen af råmaterialer, vand og energi for at minimere miljøpåvirkninger

#12: Ansvarligt forbrug og produktion

Hvis vi skal skabe økonomisk vækst og en bæredygtig udvikling, så skal vi producere og forbruge varer og ressourcer på en måde, der efterlader så få spor på naturen som muligt. Det betyder blandt andet, at vi skal håndtere affald og forurenende stoffer effektivt og fornuftigt. Det gælder også om at genbruge mest muligt og hjælpe andre i retning af mere bæredygtige forbrugsmønstre. Hos ROPOX hjælper vi med at løse udfordringen ved at:

        Minimere antallet af komponenter og genbruge flest mulige komponenter, fx ved at genanvende spild i produktionen

        Sortere al affald og håndtere farlige kemikalier miljømæssigt korrekt

        Bruge miljørigtige materialer som fx FSC-certificeret papemballage, der stammer fra bæredygtigt skovbrug

        Informere forhandlere og kunder om, hvordan ROPOX-produkter skal håndteres, når de skal bortskaffes

        Investere i ny teknologi, der kan reducere spild og optimere brugen af ressourcer, og derigennem også mindske energiforbruget pr. produceret enhed

        Bruge CO2-neutral elektricitet produceret ved vindenergi. Se RECS certifikat 

 Vi vil være et trygt valg – uanset hvem man er

Vi synes, det er vigtigt at være ordentlig. For os betyder det, at vores medarbejdere, leverandører, forhandlere, kunder og partnere altid kan føle sig trygge ved, at vi har orden i sagerne.

Vores ISO 9001 og 14004 certificeringer bekræfter, at vi lever op til de gældende krav for kvalitets- og miljøstyring, og vores SMETA-godkendelse (Sedex Members Ethical Trade Audit) garanterer vores samarbejdspartnere, at vi følger eller overgår kravene til arbejdsrettigheder, sundhed, sikkerhed og miljø- og virksomhedsetik.

Derudover har vi også forpligtet os til, at vi og vores leverandører skal leve op til Ethical Trading Initiative Base Code (ETI), der er et internationalt kodeks for etisk adfærd i erhvervslivet.
Det betyder blandt andet, at:
– Vi tilbyder vores medarbejdere en ren, tryg og sikker arbejdsplads
– Vi ikke anvender børnearbejde
– Vi ikke diskriminerer i forhold til køn, alder, seksualitet, handicap eller race
– Vi ikke udsætter vores medarbejdere for nogen form for fysisk, psykisk eller seksuel chikane eller afstraffelse
– Vores beslutninger ikke påvirkes af, hvilken fagforening en medarbejder er medlem af
– Vi overholder alle gældende regler i forhold til arbejdstid, ansættelseskrav og mindsteløn

Du kan læse mere om vores CSR arbejde her.

Du kan også læse mere om alle 17 FN Verdensmål her.

Her kan du få inspiration til handling. Forslag til hvad du selv kan gøre for at få indflydelse.

kontakt_os

Vi er altid klar til at hjælpe dig. Send os en mail eller ring til os.