Environmental policy extended / udvidet kvalitetspolitik / udvidet miljøpolitik / Job & karriere

Læs mere om vores udvidet miljøpolitik

Gennem ledelsens bidrag ved aktivt at fokusere på miljøet, ønsker Ropox A/S løbende at opnå forbedringer inden for miljøet. Medarbejderne skal opnå den fornødne information og træning i miljøforhold, hvorved der løbende vil ske miljøforbedringer jf. DS/EN ISO14001:2015.

For at kunne realisere vores miljøpolitik forpligter Ropox A/S sig til at:

• Integrere miljøhensyn i det daglige arbejde og løbende søge forbedringer på området under hensyntagen til den tekniske udvikling, kundekrav og det omgivende samfunds forventninger

• Indenfor de givne økonomiske rammer at udvikle arbejdsmetoder og processer under hensyntagen til miljøet.

• Forholde sig aktivt til branchens miljøproblemer og imødekomme fremtidens miljøkrav gennem kontinuerlige forbedringer i virksomheden.

• Overvåge og redegøre for de miljøaspekter, der er knyttet til samtlige aktiviteter såsom planlægning, udvikling, indkøb af varer og tjenesteydelser samt salg og produktion.

• Uddanne og informere virksomhedens ansatte for at fremme bevidstheden om såvel det interne som det eksterne miljø.

• Følge love, myndighedskrav og andre miljøbestemmelser inden for vort arbejdsområde.

• Stille oplysninger vedrørende vore miljøpåvirkninger og vort miljøarbejde til rådighed for kunder, leverandører, medarbejdere og den almene offentlighed

• Være lydhør overfor myndigheder, samarbejdspartneres og kunders synspunkter og behandle alle henvendelser vedrørende vort miljøarbejde seriøst.