Eksperter anbefaler ErgoMultibordet

Det er ingen hemmelighed, at ErgoMultibordet er designet, fordi vi ville lave det optimale genoptræningsbord. Vi mener i høj grad, at det er lykkedes. Det er vi heldigvis ikke ene om at mene.

Annette Kjærsgaard er ergoterapeutisk specialist med en ph.d. inden for dysfagi. Dysfagi er en betegnelse for problemer med at tygge og synke, og det er et symptom, der kan forekomme i forbindelse med neurologiske sygdomme, som for eksempel parkinson, sklerose eller hjerneskade. I forbindelse med sin nyeste bog omkring dysfagi, har Annette har lavet en række faglige beskrivelser, hvor hun bruger ErgoMultibordet til genoptræning af mennesker med dysfagi.

Faglige beskrivelser af ErgoMulti genoptræningsbordet

Af Annette Kjærsgaard, ergoterapeutisk specialist med ph.d. inden for dysfagi, ejer af Dysfagiklinikken

kontakt_os

Vi er altid klar til at hjælpe dig. Send os en mail eller ring til os.

Stabil udgangsstilling og hensigtsmæssig arbejdsstilling

ErgoMultibordet er i stand til at understøtte en stabil udgangsstilling for brugeren og samtidig understøtte en hensigtsmæssig arbejdsstilling for ergoterapeuten i forbindelse med f.eks. undersøgelse og behandling af ansigt, mund og svælg. Bordets design med to udskæringer og afskårne kanter gør det muligt for ergoterapeuten at komme tæt på brugeren uden at skulle stå eller sidde i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

God understøttelse af underarme og albuer

ErgoMultibordets design med udskæringer, bremsehjul og mulighed for manuel højdejustering gør det muligt for brugeren at sidde godt understøttet med fødderne på gulvet, maven ind mod bordkanten og underarmene/albuerne godt understøttet på bordet, uanset om brugeren sidder på almindelig stol, aktiv- eller komfortkørestol eller på en behandlingsbriks.

Boomerang-systemet med to forskellige størrelse udskæringer til den side, hvor brugeren sidder, giver vedkommende en god understøttelse af underarmene/albuerne, uanset om personen er et barn/voksen, eller om personen er spinkel/kraftig af kropsbygning. Halvmånepladen, som kan sættes i den side, hvor terapeuten sidder, gør bordet anvendeligt til træning i flere aktiviteter f.eks. et måltid, hvor der skal være plads til glas, tallerken og bestik, eller til undersøgelse af munden, hvor der skal være plads til f.eks. glas med vand, serviet, undersøgelseslampe osv.

Optimalt træningsbord til undersøgelse og behandling af ansigt, mund og svælg

ErgoMultibordet kan tilpasses individuelt til både børn og voksne samt kan anvendes til flere personer og aktiviteter. Et sådant træningsbord er optimalt at have tilgængeligt på sygehuse og institutioner, hvor der udføres f.eks. undersøgelse og behandling af mennesker med funktionsnedsættelser i ansigt, mund og svælg, da det kan understøtte en optimal sidde- og hovedstilling hos patienten/borgeren og gøre det muligt for ergoterapeuten at opnå en god arbejdsstilling. Bordet er desuden nemt at rengøre, brugervenligt og af en sådan kvalitet, at det er en investering, der holder i mange år.

Eksempler fra klinisk praksis med anvendelse af ErgoMultibordet

Her beskrives fire faglige scenarier, hvor ErgoMultibordet anvendes i klinisk praksis i forbindelse med undersøgelse af ansigt, mund og svælg.

1. Patienten sidder på briks ved ErgoMultibordet med en udskæring, og ergoterapeuten sidder ved siden af på briksen.

Patienten undersøges her med terapeutisk spisning, der er fokus på den præ-orale fase, hvor hun guides til at åbne en flaske. Patienten sidder på en briks med fødderne i gulvet, maven ind mod bordkanten og begge underarme/albuer understøttet på bordet. Da hun ikke kan holde hovedet selv, er der behov for, at ergoterapeuten støtter hende med et kæbekontrolgreb fra siden.

Ergoterapeuten sidder på en pack (fast pude) ved siden af patienten på briksen, så hun kommer lidt højere op og vil kunne have et kæbekontrolgreb fra siden uden at belaste sine skuldre unødigt. Ergoterapeuten har desuden sit venstre ben bag ryggen på patienten til at understøtte en opret siddesiddestilling med maven ind mod bordkanten, så patienten får en optimal sidde- og hovedstilling for at drikke, som er målet med denne seance. Ergoterapeutens højre ben er placeret langs patientens højre ben som stabilitet, og det vil desuden være muligt for ergoterapeuten at mærke og korrigere patientens siddestilling, hvis patienten glider fremad med bækkenet i løbet af undersøgelsesforløbet.

De afskårne kanter på bordet gør det muligt for ergoterapeuten at komme tættere til patienten og vil derved kunne understøtte vedkommende bedre til en stabil og symmetrisk sidde- og hovedstilling. Det er vigtigt, at bordet er bremset på alle fire hjul, så det står stabilt under hele undersøgelsesforløbet. Dette er også en forudsætning i de næste tre faglige beskrivelser.

2. Patienten sidder på briks ved ErgoMultibord med to udskæringer, og ergoterapeuten sidder foran med knæet på en pack.

Ergoterapeuten udfører her visuel undersøgelse af munden, hvor hun har fokus på inspektion af læber, tænder, gummer, tunge, kinder og blød gane i hvile. Patienten er i dette tilfælde i stand til at holde hovedet selv, derfor vælges en udgangsstilling, hvor ergoterapeuten sidder foran og dermed får et godt indsyn i patientens mund i forbindelse med undersøgelsen.

Patienten sidder på en behandlingsbriks med fødderne i gulvet, maven ind mod bordkanten og underarmene/albuerne understøttet og vægten fremme på armene på bordet. I ryggen har hun en pack (fast pude) og en hovedpude i lænden til at understøtte en opret siddestilling ved bordet.

Når ErgoMultibordet anvendes på denne måde med to udskæringer er det muligt for ergoterapeuten at sidde tæt på, lige foran og under øjenhøjde på patienten, som er vigtig for et godt udgangspunkt for synkning. Hvis patienten kigger op til ergoterapeuten, vil det give hende en kort nakke, som vil vanskeliggøre synkning. Ergoterapeuten understøtter ved hjælp af et kæbekontrolgreb forfra patientens hoved og underkæben. Ergoterapeuten kan, hvis der er behov for det, stabilisere venstre albue på bordet evt. understøttet af et sammenrullet håndklæde. Det, at ergoterapeuten kan komme tæt på og selv opnå understøttelse af albuen, kan være med til at minimere det statiske arbejde, som et kæbekontrolgreb forfra kan give, hvis undersøgelsen varer flere minutter.

3. Patienten sidder i komfortkørestol ved ErgoMultibordet med en udskæring, og ergoterapeuten står ved siden af

Her udføres terapeutisk spisning som undersøgelse, hvor patienten guides i præ-oral fase til at føre skeen til munden. Der er fokus på øje-hånd og hånd-mund koordination. Udskæringen i ErgoMultibordet er med til at understøtte patientens underarme/albuer i forbindelse med aktiviteten at spise. Patienten får god understøttelse af bordet til at holde om skålen, og det gør det lettere for hende at føre højre arm/hånd med ske til munden.

Patienten sidder i en komfortkørestol, da hun har nedsat stabilitet i kroppen og ikke kan sidde selvstændigt. Fodstøtter og armlæn er afmonteret, og stolen er kippet fremad med både sæde og ryg, så patienten får vægt på underarmene/albuerne via bordet og vægt på fødderne via en pack (fast pude), da kørestolen er for høj til, at hun kan nå gulvet med fødderne.

Da patienten ikke er i stand til at holde hovedet selv, anvender ergoterapeuten et kæbekontrolgreb, hvor hun står ved højre side af patienten til at understøtte hende krops-, hoved- og kæbestilling. ErgoMultibordets afskårne kanter gør det muligt for ergoterapeuten at komme tæt ind til patienten og derved bedre blive i stand til at understøtte patientens udgangsstilling og samtidig selv opnå en hensigtsmæssig arbejdsstilling.

4. Patienten sidder i aktivkørestol ved ErgoMultibordet med to udskæringer, og ergoterapeuten sidder foran med knæet på en pack

Patienten undersøges her med taktil undersøgelse af munden, hvor der undersøges for følesans og bevægelse i munden samt synkefunktion af spyt. Patienten sidder i en aktivkørestol med fodstøtterne afmonteret og en pack (fast pude) under fødderne, da hun ellers ikke vil kunne nå gulvet. Armlæn er også afmonteret, og hun har en pude i ryggen, så hun opnår en opret siddestilling med maven ind mod bordkanten og vægten frem på underarmene/albuerne, som ligger godt understøttet på bordet med hele underarmen/albuen i bordet. Patienten kunne i dette eksempel også have siddet på en almindelig spisestuestol uden armlæn med en pude eller kile i ryggen og fødderne på gulvet.

ErgoMultibordets to udskæringer gør det muligt for ergoterapeuten at komme under øjenhøjde, tæt på patienten, opnå en god øjenkontakt forfra og samtidig selv opnå en stabil arbejdsstilling til at facilitere patienten med et kæbekontrolgreb forfra. Her støtter ergoterapeuten venstre albue på bordet, hvilket er med til at minimere det statiske arbejde for hånd, arm og skulder.

ErgoMultibordet gør genoptræning bedre for både bruger og fagpersonale

I beskrivelserne bruger Annette ErgoMultibordet i konkrete genoptræningssituationer med en patient. Det er en faglig vurdering af, hvordan bordet fungerer i forbindelse med ergoterapeutiske metoder. Annettes professionelle bedømmelse bekræfter, at ErgoMultibordet er ideelt til genoptræning, og den viser, hvordan bordets gennemtænkte udformning gør det muligt at hjælpe og støtte brugeren bedst muligt.

Med de rigtige hjælpemidler i trænings-, terapi- og genoptræningssituationer oplever brugerne en hurtigere fremgang i genoptræningen, og ergoterapeuten får de optimale arbejdsstillinger. Det bidrager på den måde til, at både brugeren og fagpersonalet får en bedre hverdag.

Om Annette Kjærsgaard

Annette Kjærsgaard, Ergoterapeutisk specialist med Ph.d. inden for dysfagi, ejer af Dysfagiklinikken
Annette Kjærsgaard er uddannet ergoterapeut i 1989 og var i midten af 1990’erne med til at designe ErgoMultibordet. Annette har siden fået en Ph.d. inden for dysfagi og har mere end 30 års erfaring med undersøgelse og behandling af ansigt, mund og svælg. Annette har desuden kandidatuddannelse i ergoterapi (MScOT), er instruktør i Facial-Oral Tract Therapy (F.O.T.T.) samt er ergoterapeutisk specialist i neurorehabilitering. Læs mere  om Dysfagiklinikken her.