Kan boligen bruges hele livet?

Jo tidligere man bliver klar over, hvad man arbejder med, jo nemmere er det at integrere tilgængelighed, sikkerhed og brugbarhed. Det giver bedre bygninger for alle på både kort og lang sigt. Og ejeren kan måske undgå påklistrede løsninger og dyre tilføjelser, der kan blive følgen, hvis bygningen senere viser sig ikke at leve op til gældende krav eller de forskellige behov, beboerne kan have.

HJEMMESIDE MED VIDEN OG VEJLEDNINGER OM TILGÆNGELIGHED

SBi-anvisninger omkring Tilgængelige boliger – indretninge. Du kan klikke dig ind på SBi-anvisning 249 og læse mere her.

Tilgængelighedsportalen er etableret som led i en aftale mellem SBi og Trafik- og Byggestyrelsen om at styrke formidlings- og vejledningsindsatsen for et mere tilgængeligt byggeri.

SBi er internationalt anerkendt for anvendelsesorienteret forskning af højeste kvalitet. SBi er dermed kendt i den danske offentlighed som det vigtigste forskningsinstitut på bygge- og boligområdet.

Læs mere om
Statens Byggeforskningsinstitut

kontakt_os.jpg

Vi er altid klar til at hjælpe dig.
Send en mail eller ring til os.