Ropox UK the right solution

Læs mere om vores udvidet kvalitetspolitik

Ropox A/S’ fokusere på deres kvalitetspolitik og vores kunder skal opleve høj kvalitet og professionalisme i al kontakt med virksomhedens medarbejdere og brug af virksomhedens produkter.

God kvalitet tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders holdning. Vi vil derfor med målrettet rekruttering og personaleudvikling sikre en stab af medarbejdere, der har vilje og evne til at holde et højt kvalitetsniveau i deres arbejde.

Ropox A/S’ kvalitetsledelsessystem er opbygget efter DS/EN ISO 9001:2015 og forankret i virksomhedens mission, vision, værdier, strategi, risikostyring, handleplaner, politikker og målstyring.

Kvalitetsledelsessystemet skal på overskuelig måde dokumentere koordineringen mellem virksomhedens processer. Tæt samarbejde og god kommunikation mellem kunder, leverandører og medarbejdere skal sikre, at Ropox A/S altid tilbyder og leverer den optimale løsning i forhold til kundens behov.

Ropox vil:

Altid levere i aftalt kvalitet til aftalt tid. Leveringssikkerhed og kvalitet skal overholde de aktuelle målsætninger.

Forudse og afværge potentielle kvalitetsbrister ved grundigt at planlægge nye projekter og løbende overvåge og analysere data.

Arbejde systematisk med at opsamle og udnytte vores erfaringer.Kvalitetsledelsessystemet skal løbende udvikles for at sikre fortsat kundetilfredshed og værdiskabelse.

Opstille og forfølge konkrete og ambitiøse forbedringsmål i alle funktioner og på alle niveauer i organisationen.

Sunde forretningsprincipper skal være indarbejdet i kvalitetsledelsessystemets processer. Der skal løbende gennemføres en forbedring af systemets resultatmæssige præstation