STATIONÆRE BÆRINGER

En løsning til at gøre bordpladen højdeindstillelig og fleksibel

Icon_Kitchen

Stationære bæringer

Stationære bæringer til bordpladen gør køkkenbordet højdeindstilleligt. Når bordpladen er monteret på bæringerne, kan man regulere bordpladen i intervaller på 4,2 cm. I alt kan bordet reguleres 23 cm op og ned, når bordet er monteret på de stabile bæringer. Løsningen er ideel til for eksempel plejeboliger og handicapboliger, hvor køkkenet for eksempel skal tilpasses en ny beboers behov og fysiske kunnen.

De stationære bæringer monteres på væggen og har en diskret, hvid overflade. De passer til alle standard køkken bordplader, så derfor kan man få et ældre- og handicapvenligt køkken, som ligner et helt almindeligt køkken.

Med fleksible løsninger i køkkenet, som for eksempel højdejusterbare bordplader og overskabe, får mennesker med funktionsnedsættelse mulighed for at klare flere opgaver selv og blive mere selvstændige i hverdagen.

Stationære bæringer gør bordpladen højdeindstillelig

Med stationære bæringer til køkkenbordet kan man få en højdeindstillelig bordplade. De stærke bæringer monteres på væggen, så bordpladen ligger godt og stabilt. Bæringerne gør det muligt at regulere højden på bordpladen, så man kan indstille den efter forskellige menneskers behov. Det betyder, at beboeren får et køkken, der er skræddersyet til deres fysiske kapacitet og krav. Det giver større tilfredshed i hverdagen, og det gør beboeren mere selvhjulpen.

Velegnet til plejeboliger og handicapboliger hvor køkkenbordets højde kun skal reguleres lejlighedsvist

De stationære bæringer er velegnede til køkkener, hvor højden på bordpladen kun skal indstilles lejlighedsvist. Det kan for eksempel være i plejeboliger, handicapboliger eller andre boligtyper til mennesker med nedsat funktionsevne. Når en ny beboer skal flytte ind, bliver det nemlig muligt at tilpasse køkkenets fleksible elementer til den nye beboers behov. Det kan både være en højdeindstillelig bordplade og højderegulerbare overskabe. Når elementerne i køkkenet er fleksible, kan brugeren blive mere selvhjulpen, og selvstændighed og uafhængighed giver bedre livskvalitet.

Højdeindstilleligt og fleksibelt køkkenbord

Når de stationære bæringer er monteret, kan bordpladen reguleres i intervaller på 4,2 cm, og i alt kan bordet justeres 23 cm op og ned. Bæringerne har et målebånd, så det er nemt at se, hvor meget man tilpasser højden på hver bæring. Det sikrer også, at man indstiller bordet til samme højde på alle bæringer.

Når bordpladen kan reguleres i højden, kan det samme køkken tilpasses, så det har en ergonomisk rigtig højde til stående brugere og siddende brugere som for eksempel kørestolsbrugere. Uanset om brugeren står eller sidder ved bordet, kan vedkommende få en behagelig og god stilling. Når man indretter boliger til ældre og handicappede er tilgængelighed afgørende, og bæringer kan være en løsning til at gøre køkkenet tilgængeligt for mennesker med nedsat funktionsevne.

 

Kan monteres på alle almindelige køkkenbordplader

Alle standard bordplader kan bruges sammen med de stationære bæringer. Man kan derfor få en helt almindelig køkken bordplade gjort højdeindstillelig. Bæringernes enkle og diskrete design med den hvide, glatte overflade passer ind i stort set alle køkkener uanset om det er en pleje- eller handicapbolig.

Den maksimale brugerbelastning er 75 kg pr. bæring, og de er naturligvis testet og godkendt i henhold til gældende standarder. Det gør dem til en sikker, stabil og økonomisk løsning, når man ønsker et tilgængeligt og fleksibelt køkken til ældre og mennesker med funktionsnedsættelse.