Bofællesskabet fordeler sig med 8 selvstændige boliger uden natdækning, 16 boliger med natdækning, 6 boformer til borgere med multiple funktionsnedsættelser og 6 specialpladser til borgere med behov for skærmning.

Herudover er der internt aktivitetstilbud med plads til 6 borgere, og på sigt er det hensigten også at understøtte muligheden for jobs på særlige vilkår til nogle af beboerne i bofællesskabet, f.eks. i køkkenet.

Centralt for mange aktiviteter internt og i forhold til byens øvrige borgere er fælleshuset. Dette omdrejningspunkt er planlagt til at indeholde mange spændende aktiviteter, som understøtter udviklingen og integrationen i nærmiljøet. Projekt Fællesskaber knytter sig til fælleshuset, og fungerer som bindeled til lokalsamfundet.

Boligernes badeværelser er indrettet med Ropox svingbar vask, toiletstøtter, bruseklapsæde, greb, brusestænger og andet tilbehør. Indretningen er med til at gøre beboeren bliver mere selvhjulpen og at plejepersonalet får et bedre arbejdsmiljø.

Billedgalleri fra stedet