Rehabiliteringsenheden er  indrettet, så der tages højde for patienternes fysiske og psykiske formåen. Derfor er det vigtigt at byggeriet gennemtænkt til mindste detalje.

 

Udfordring

I Hammel har Region Midtjylland bygget en rehabiliteringsenhed specifikt til senhjerneskadede. Det betyder, at byggeriet er gennemtænkt til mindste detalje ud fra, hvordan det kan gavne genoptræningen og trivslen hos faste beboere og borgere i rehabilitering.

Mennesker med senhjerneskade kan føle sig fortumlede og forvirrede, have svært ved at huske og lære nye ting, og de kan opleve, at deres sanseindtryk ændres. Det kan det blandt andet være svært for dem at finde vej i en bygning, og almindelige hverdagsting, som for eksempel at tage et bad, kan være en udfordring. Rehabiliteringsenheden skulle derfor indrettes, så den tager højde for patienternes fysiske og psykiske formåen.

”Bygningen skal gavne patienternes trivsel.”

Strategi

Den 1.600 m2 store tilbygning til senhjerneskadede skulle støtte patienterne bedst muligt og skabe gode rammer for deres trivsel. Det er blandt andet gjort ved at skabe naturlige lysforhold, bringe naturen ind med plantevægge og indrette bygningen, så den inviterede til aktivitet og træning.

Køkkenerne er derfor ikke kun tænkt som isolerede madstationer, hvor maden skal forberedes. I stedet indgår de som en mulighed for at træne finmotorik. Det at strække sig efter noget, at holde på et køkkenredskab eller lave en let anretning er nemlig også vigtig træning. Derudover skulle de også indrettes på en måde, så det blev nemt for patienterne at anvende og betjene køkkenet, selvom de havde motoriske begrænsninger.

Badeværelserne skulle – lige som køkkenerne – bestykkes, så borgerne blev så selvhjulpne som muligt. Samtidig skulle de være et trygt og sikkert rum for både brugere og personale.

”Både køkkener og baderum er nemme at betjene for patienter med fysiske og psykiske begrænsninger.”

Løsning
Specialområde Hjerneskade valgte ROPOX-løsninger til både køkken og bad. Køkkenerne blev indrettet med en højdejusterbar bordplade uden underskabe. Det betyder, at patienter i kørestol kan få kørestolen helt ind under bordpladen. På den måde kan de nå håndvasken, kogepladen og deltage i madlavningen. Overskabene er også højdejusterbare, så de kan sænkes til en højde, hvor siddende patienter kan nå indholdet i skabene.

I badeværelserne er der en SwingLine håndvask. Den kan svinges ud fra væggen, så kørestolsbrugere kan vaske hænder, mens de sidder på toilettet. På den måde sparer de en forflytning over til håndvasken. Det giver også mulighed for at flytte vasken over i hjørnet, så kørestolsbrugere får mest mulig vendeplads. Derudover er der monteret ergonomiske støttestænger i badet, så patienterne får gode, solide greb at holde sig til.

De højdejusterbare og ergonomiske løsninger gør det muligt at tilpasse rummene til skiftende brugeres behov samtidig med, at løsningerne fremmer patienternes trivsel og fysiske evner.

”Køkkener og baderum kan tilpasses skiftende brugeres behov.”

 

Hvis du ønsker historien om Døgnrehabiliteringsenhed  for senhjerneskadede på Tagdækkervej som print. Download pdf her.

Billedgalleri fra stedet