Velfærdsteknologi spiller en større og større rolle i hverdagen på botilbuddene, og der arbejdes intensivt med/på den nye teknologi.

Udfordringen
Geelsgaard Skolen er en specialskole for børn med svære fysiske, psykiske og sansemæssige funktionsnedsættelser. Skolen er for elever fra 0. til 10. klasse, men tilbyder også ungdoms- og voksentilbud, bo- og aflastningstilbud samt træning.

Eleverne er inddelt på fire spor, og hvert spor er målrettet bestemte funktionsnedsættelser og har sit eget personale, lokaler, pædagogikker og fritidstilbud. Det betyder, at der er et trygt og overskueligt miljø for eleverne.

Udfordringen for Geelsgaard Skolen er, at det er svært at indrette lokaler, som kan bruges af de mange elever med forskellige behov og fysiske færdigheder.

”Vores borde skal bruges af mange elever med forskellige behov.”

Strategien
På Geelsgaard Skolen ville man gerne indrette undervisningslokalerne, så de nemt kunne tilpasses forskellige elevgrupper og aldersgrupper. På den måde ville eleverne få et bedre skolemiljø, bedre siddestillinger og bedre trivsel.

Det ville samtidig forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø og give dem en større frihed i undervisningen, fordi lokalerne kunne justeres efter de elever, der skulle bruge lokalerne.

”Vision-bordene giver både medarbejdere og elever en bedre hverdag.”

Løsningen
Geelsgaard Skolen valgte ROPOX Vision-borde, fordi serien er skræddersyet til at kunne tilpasses individuelle behov. Det er for eksempel nemt at justere højden og vippe bordpladen. Den vipbare bordplade har en afgørende forskel for elever, som har svært ved at læne sig ind over bordpladen. Med en vipbar bordplade får de en god og behagelig siddestilling, fordi de kan sætte bordpladen op i en skrå stilling, når de skal læse eller skrive.

Derudover er der god plads til en kørestol under bordpladen, indbygget sikkerhedsstop, nem højdejustering, bremsehjul og afrundede kanter, så bordet er behageligt, trygt og nemt at bruge for elever og medarbejdere.

Der er brugt både Vision gruppeborde og Vision enkeltmandsborde på Geelsgaard Skolen, så eleverne får det optimale skolemiljø, uanset om de arbejder i grupper eller selvstændigt.

”Det er nemt at indstille bordene til de skiftende behov, der opstår, når mange forskellige elever bruger bordene dagligt.”

Resultatet
Ved at indrette undervisningslokalerne med ROPOX Vision-borde kan elever, hjælpere og lærere nemt og hurtigt indstille bordene til de skiftende behov, der opstår, når mange forskellige elever bruger bordene dagligt. Fordi der er mange varianter og indstillingsmuligheder i Vision-serien, er de særligt velegnede som trænings-, undervisnings- og legeborde, og det kommer i dag eleverne og personalet på Geelsgaard Skolen til gode.

Har du behov for historien om Geelsgårdskolen som pdf. Download pdf her.

Billedgalleri fra stedet