Et præfabrikeret baderumskoncept der møder bygherrens ønsker omkring hjemlighed og nytænkning i byggeriet.

 

Udfordring
I Da Gentofte Kommune gik i gang med at anlægge Jægersborghave Plejecenter, var der ét parameter, der adskilte projektet fra andre
byggerier: Baderummene skulle produceres som færdige kabiner med baderumsløsningerne installeret. Når kabinerne var færdige, skulle de enkelte moduler monteres i byggeriet.
Derudover var der et specifikt krav om, at elementerne i baderumsløsningen skulle kunne reguleres i højden. På den måde kan man sikre, at det enkelte baderum kan bruges af skiftende brugere. Højdejusterbare løsninger hjælper den enkelte borger til at blive mere selvhjulpen, og de får mindre behov for hjælp. Resultatet på bundlinjen er en reduktion af driftsomkostninger.

”Baderummene blev produceret som færdige kabiner.”

Strategi
Bygherren, Gentofte Kommune, havde et klart ønske om, at de nye plejeboliger skulle have fokus på hjemlighed og nytænkning. ROPOX tilbød et baderumskoncept med produkter, der møder netop de behov. I konceptet indgår både højdejusterbar vask, en toiletløfter, greb og skabe.
Da baderummene skulle laves som præfabrikerede moduler, involverede det også tæt kontakt til ”Ready Bathroom”, den polske leverandør af badekabinerne, hvori ROPOX-produkterne skulle installeres. Med ROPOX’s erfaring fra en lang række projekter i ind- og udland, foregik samarbejdet ubesværet, og de færdige baderumsmoduler blev leveret som aftalt. Efter levering blev baderumsmodulerne løftet på plads ved hjælp af kraner, og man kunne herefter færdiggøre montagen med installation af vand og el.

”Fokus på hjemlighed og nytænkning.”

Løsning
Ved at vælge præfabrikerede baderumskabiner har bygherren opnået en del tidsbesparelser i det samlede byggeri. Derudover har man samtidig fået 75 komplette baderum, der ikke kun lever op til de højeste krav og standarder, men også møder bygherrens ønsker og kravspecifikation.
Beboerne på Jægersborghave Plejecenter kan derfor se frem til boliger med en hjemlig atmosfære og med moderne hjælpemidler, som øger deres uafhængighed.
I baderummene er der monteret en ROPOX Supportvask, der kan indstilles i højden og har integrerede greb på vaskens forkant. Derudover er der en ROPOX Toiletløfter, som gør brugeren mere selvhjulpen ved toiletbesøg og minimerer behovet for hjælp. Der er desuden monteret ergonomiske greb på væggene, som beboeren kan støtte sig til, og på den måde bliver det mere trygt at klare sig selv uden assistance fra en hjælper. Der er også et praktisk skab med soft-close, der giver god opbevaringsplads i rummet.
Alt i alt lever baderumskonceptet ikke kun op til kravene omkring produktion af præfabrikerede moduler, men det møder også bygherrens ønsker omkring hjemlighed og nytænkning i byggeriet.

”De præ-fabrikerede baderum medførte tidsbesparelser i det samlede byggeri.”

 

Hvis du ønsker historien om Jægersborghave Plejecenter som print. Download pdf her.

Billedgalleri fra stedet