Der var ikke kun fokus på trivsel og omsorg. Målet var nemlig også at udnytte de nyeste teknologiske muligheder som udbydes. Der var høje krav til arbejdsmiljø og et mål om at gøre beboerne så selvhjulpne som muligt.

 

Udfordring
I et smukt og bakket landskab ved Humlebæk ligger Skovgården pleje- og rehabiliteringscenter med 30 plejeboliger og 40 boenheder til rehabilitering. Centeret, som stod færdigt i 2020, er hjem for kommunens beboere, der har behov for støtte, omsorg og nærhed.

Skovgården har ikke kun fokus på trivsel og omsorg. Det har også et mål om at udnytte de nyeste teknologiske muligheder. Desuden stiller det høje krav til arbejdsmiljø, og det har et mål om at hjælpe beboerne med at blive så selvhjulpne som muligt.

I boligernes køkkener og baderum skal tryghed og teknologi derfor gå hånd i hånd uden at gå på kompromis med kvalitet, design eller brugervenlighed.

”Fokus på trivsel, omsorg og teknologi”

Strategi
For at skabe et pleje- og rehabiliteringscenter med optimale rammer for både brugere og personale er boligerne designet med tryghed, brugervenlighed og fleksibilitet for øje. Det kræver både minutiøs udnyttelse af pladsen og nøje udvælgelse af de rette løsninger, når boligerne både skal gøre beboerne mere selvhjulpne og samtidig sikre et godt arbejdsmiljø i de tilfælde, hvor der er behov for en hjælper.

Under byggeriet af Skovgården hjalp Ropox med at vejlede omkring indretningen af køkkener og baderum til beboere med nedsat funktionsevne. Fordi centeret huser både ældre og borgere i rehabilitering var især fleksibilitet et nøgleord i indretningen. For med fleksible løsninger kan de enkelte rum tilpasses den individuelle borgers fysiske formåen og give præcis den støtte, der er nødvendig.

”Brugerne får de rigtige hjælpemidler, og personalet får det optimale arbejdsmiljø”

Løsning
I det færdige byggeri har Skovgården Ropox-løsninger i baderum og køkkener. I baderummene stod Ropox for al indretning og bestykning, og de er blandt andet indrettet med Ropox SwingLine vask, toiletløfter med toiletstøtter, en bidetløsning, bruseklapsæde og greb. Tilsammen giver det beboerne den nødvendige hjælp til at blive mere selvhjulpne og en følelse af sikkerhed og tryghed på badeværelset.

Køkkenerne er også indrettet, så kan anvendes af alle centrets brugere – uanset hvor mobile de er. Her er der blandt andet monteret højderegulerbare bordplader uden underskabe og 4Single bordstel, der naturligvis også kan reguleres i højden.

Resultatet er boliger med enkelhed, overskuelighed og tryghed. Her får beboerne fleksible, ergonomiske og brugervenlige rum med de nødvendige hjælpemidler til at kunne klare mere på egen hånd. Samtidig får personalet et sundt og godt arbejdsmiljø, hvor de undgår tunge løft i hverdagen.

”Boliger med enkelhed, overskuelighed og tryghed”

 

Hvis du ønsker historien om Skovgården Pleje- & Rehabiliterings Center som print. Download pdf her.

Billedgalleri fra stedet