Sydbo i Stenstrup er et bo- og aktivitetscenter for borgere med et betydeligt nedsat funktionsniveau. Sydbo består af 24 nybyggede lejligheder, som er opdelt i 3 boenheder samt et dagcenter for udefrakommende borgere.

I forbindelse med bygningen af de 24 nye lejligheder har der været fokus på at tilpasse boligerne til den enkeltes behov. Der er lagt vægt på at skabe rum for den enkelte og skabe en rolig hverdag, hvor det genkendelige og det stabile udgør en tryg havn.

Velfærdsteknologiske løsninger
Boligerne rummer flere kreative velfærdsteknologiske løsninger og der er lagt vægt på, at sikre den enkelte beboer mest mulig inddragelse og frihed.

Krav til badeværelserne
At skabe funktionelle badeværelser, der støtter op om de mange forskelligartede behov der er hos institutionens beboer samt at sikre de bedst mulige arbejdsbetingelser for medarbejderne.

Løsningen
Fleksible og ergonomiske løsninger med god tilgængelighed og med muligheden for at svinge vasken ud fra væggen opnås mange fordele.

Effekten
Fleksibilitet og muligheden for at skabe mere plads ved behov, sikrer færre uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Færre forflytninger og øget borgerinddragelse opnås ved at flytte vasken til borger fremfor omvendt.

Billedgalleri fra stedet