Et forbedret lydmiljø giver bedre trivsel hos både beboere og personale

Med alderen får de fleste nedsat hørelse, så hvis beboerne i ældreboliger og på plejehjem skal have den bedste trivsel og livskvalitet, skal der derfor tages højde for støj og lydmiljø, når der bygges og renoveres boliger.

Det er dokumenteret, at ældre trives dårligere, når der er støjgener eller uønsket lyd i boligen. Beboerne kan blive mere indadvendte, forvirrede og miste selvtilliden, for når man ikke kan høre, hvad der bliver sagt, er det svært at fungere socialt. Mennesker med demens bliver også påvirkede, når der er støjgener, fordi de kan blive overstimulerede, og det kan gøre dem forvirrede og angst.

En bolig med god rumakustik giver beboeren mere ro, og det fremmer muligheden for samtale. Det giver bedre livskvalitet, og det hjælper de demente, der fungerer bedst i et roligt miljø.

Vi er altid klar til at hjælpe dig.
Send en mail eller ring til os.

Vi må ikke glemme at nævne, at et godt lydmiljø også er med til at forbedre personalets trivsel, ydeevne og arbejdsglæde.

Flytbare Vægge er en optimal løsning, når man gerne vil have fleksibilitet i en boligs ruminddeling. Og samtidig vil skabe et godt lydmiljø i boligen. De flytbare vægge indeholder lydabsorberende materiale fra Ecophon, der forbedrer boligens akustik og skaber et behageligt lydmiljø. Det giver beboeren et trygt og værdigt liv og personalet får et bedre arbejdsmiljø.