CSR

CERTIFIKATER

Vores certificeringer garanterer vores kunder, at vi lever op til kravene som stilles i forbindelse med disse.

Hos Ropox og All Steel har vi hele tiden fokus på at styrke kvaliteten af vores arbejde. Dette gøres ved at indarbejde sociale og miljømæssige hensyn i alle vores aktiviteter.

Vi overvåger løbende alle relevante aktiviteter, som er forbundet med miljø samt arbejdssundhed og -sikkerhed for at sikre, at vores aktiviteter bedst muligt lever op til de gældende lovkrav.

ISO 9001 og ISO 14001
Vi har implementeret et kvalitets- og miljøstyringssystem, som i 2015 gjorde det muligt at opfylde samtlige standarder for at kunne opnå  ISO 9001- og ISO 14001-certificering.

Du kan se vores ISO9001:2015 og ISO14000:2015 her.

SEDEX
I 2022 blev vi auditeret og godkendt i henhold til SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit), som omfatter auditering af etisk forretningsadfærd blandt Sedex’ medlemmer.

SMETA er en af de hyppigst anvendte fremgangsmåder i verden inden for sociale audits. Metoden er et globalt anerkendt værktøj til at vurdere de ansvarlige leverandørkæders aktiviteter, herunder arbejdsrettigheder, sundhed og sikkerhed samt miljø- og virksomhedsetik. 

Miljøvenlig el
Vi har et mål om at gøre vores drift så miljøvenlig som muligt. Derfor har vi valgt dække vores årlige elforbrug med strøm fra vedvarende energikilder.

Certifikaterne dokumenterer, at vi finansieret en produktion af vindkraft, der svarer til vores eget elforbrug, samt at denne vindkraft er blevet sendt ud i elforsyningsnettet.

Når vi vælger certifikater fra nye vindmøller, medvirker vi samtidig til at øge den globale produktion af vedvarende energi.

Med dette Bevis for køb af Miljøvenlig El føler vi, at der er mulighed for at sætte handling bag ordene.

Du kan se vores certifikat her.

Vi er altid klar til at hjælpe dig.
Send en mail eller ring til os.