Badeværelse til mennesker med demens

Værdig pleje og bad af mennesker med demens

demenskoncept fra ropox

Når man har en demenslidelse, kan helt almindelige ting blive en udfordring. Hukommelsen svigter, kognitive funktioner som orientering i tid og sted samt rum forståelse kan blive svækket. Man bliver nemt desorienteret og farer vild. Mennesker med demens kan derfor blive angste og urolige og have behov for hjælp til at finde tilbage til sig selv – både fysisk og psykisk.

Det betyder, at badesituationen kan være en ubehagelig oplevelse, for tabet af uafhængighed og privatliv er ofte ikke nemt at håndtere. Man kan derfor opleve mennesker med demens, der ikke kan huske, hvad et bad er, er utålmodige og har øget følsomhed overfor vandtemperatur og -tryk.

Sådan hjælper det rette badeværelse demensramte med personlige pleje

Grundlæggende handler det om at skabe mulighed for, at mennesker med demens bliver så selvhjulpen som mulig, og at badeværelset bliver hjemligt og rart at være i. Det hjælper den demensramte til at føle sig tryg. Men det handler også om at gøre baderummet sikkert, for der er en større risiko for faldskader i et vådrum – især hvis brugeren har kognitive problemer.

Når mennesker med demens har brug for personlige pleje, skal det foregå på så tryg og genkendelig en måde som muligt. I baderummet er det derfor en fordel at:

 • Holde temperaturen behagelig og undgå træk i rummet
 • Sikre, at belysningen ikke blænder eller reflekterer
 • Bruge hjemlige elementer i indretningen
 • Fremhæve døre, inventar og sanitet
 • Bruge en rolig og jævn overflade på væggene og ensfarvede, lyse gulve med lav glans
 • Sikre gode og dæmpede lydforhold

ROPOX DEMENSKONCEPT: Et baderum skræddersyet til demente

ROPOX har udviklet et demenskoncept, der tilgodeser de specifikke behov, som mennesker med demens har. Det er udstyret med specialdesignede produkter, som hjælper mennesker med demes til at kompensere for de udfordringer, de kan have med for eksempel hukommelse, orientering og varetagelse af deres egen sikkerhed.

Demenskonceptet gør, at mennesker med demens får nemmere ved at orientere sig på badeværelset og tage vare på den personlige pleje – uden at miste overblikket eller orienteringen. Produkterne er nemlig udviklet med tanke på, at eksempelvis kontrastfarver gør det nemmere for demensramte at orientere sig, og at mange med demenslidelser har en øget sensitivitet overfor temperatur, lyd og fysiske følelsesstimuli.

Derfor er de gennemgående elementer i konceptet, at der er:

 • Greb og håndtag i kontrastfarver
 • Mulighed for at afmontere spejle, fordi spejlinger kan skabe utryghed og forvirring
 • Armatur og blandingsbatteri med skoldsikring
 • Kontraster og farver, som synliggør de rumlige afgrænsninger, og hjælper brugeren med at lokalisere sanitet, inventar og udstyr
 • Behagelige og tempererede overflader
 • Produkter i brudsikre materialer og uden skarpe kanter
 • Skabe med soft close for at sikre lyddæmpning

PRODUKTERNE I DEMENSKONCEPTET

Højdeindstillelig håndvask demens koncept for demente

Højdeindstillelig håndvask med kanter i kontrastfarver og integrerede greb

Håndvasken i demenskonceptet er en højdeindstillelig, robust og brugervenlig vask, der har integrerede greb. For at hjælpe mennesker med demens med at opdage og genkende greb og vask, er de markeret med kontrastfarver. På den måde bliver det nemmere for brugeren at se grebenes og vaskens placering.

Armaturet har skoldsikring og har derfor altid en behagelig temperatur udenpå. På den måde undgår man, at den demensramte kommer i berøring med høj varme eller kulde på armaturet, hvilket kan være ubehageligt, når man er særligt sensitiv overfor følelsesstimuli.

Spejlet der hjælper demensramte

Spejl og Højskab

Spejlinger og reflekser kan være generende for mennesker med demens. Derfor er spejlet i baderummet monteret med særlige beslag, så det er nemt at afmontere, hvis der er behov for det.

For at sikre gode, dæmpede lydforhold har skabet i baderummet soft close, som gør, at skabslågen altid lukker stille, og at der ikke kommer pludselige, høje lyde. Desuden har skabet ensfarvede, matte overflader, som er med til at skabe et roligt miljø, der hjælper den demensramte med at bevare koncentrationen omkring den pleje, der skal foregå.

Toilet og toiletstøtter for demente

Toilet og toiletstøtter med kontrastfarver

Toilettet er – ligesom håndvasken – designet med kontrastfarve på brættet, og det samme gælder trykpladen til toilettet og armstøtterne. Armstøtterne har desuden lyddæmpende soft close, så de kan slås op og ned uden, der kommer et højt smæld.

Bademiljø demente

Bademiljø

Mange mennesker med demens oplever øget følsomhed overfor tryk og temperatur. Derfor kan strålerne i brusehovedet indstilles, så trykket bliver blødt og behageligt for brugeren.

Selve blandingsbatteriet er med skoldsikring, der beskytter brugerne mod at komme i berøring med både høje og lave temperaturer. Der er også greb i bademiljøet, og også her anvendes kontrastfarver, som er nemme at lokalisere for brugeren. Det samme gælder for bruseklapsædet, som desuden har en blød og tempereret overflade i PUR-skum, så det er rart at sidde på.

 

Demenskonceptet giver demente større velvære og bedre livskvalitet

Når man vælger at indrette et baderum med hjælpemidler, der tilgodeser dementes behov, får den demente mere selvstændighed og flere handlemuligheder. For brugere i eget hjem kan det medvirke til at udsætte indflytning på et plejecenter, og for plejehjemsbeboere kan det give mere livskvalitet i hverdagen.

Men det gør ikke kun en forskel for den demente. Det mindsker også belastningen for pårørende og plejere, når den demente har mulighed for at klare mere selv. Med de rigtige løsninger får alle parter et bedre overblik, større tryghed og mere livskvalitet.

Når man vælger at indrette et baderum med hjælpemidler, der tilgodeser de individuelle behov hos det enkelte menneske med demens, medfører det både mulighed for mere selvstændighed for borgeren og flere handlemuligheder for plejepersonalet. For borgere i eget hjem kan det medvirke til at udsætte indflytning på et plejecenter, og for plejehjemsbeboere kan det give mere livskvalitet i hverdagen.

Men det gør ikke kun en forskel for personen, der har demens. Det mindsker også belastningen for pårørende og plejere, når den demensramte har mulighed for at klare mere selv. Med de rigtige løsninger får alle parter et bedre overblik, større tryghed og mere livskvalitet.

Vi har lavet denne side med inspiration til indretning af baderum til mennesker med demens i samarbejde med en anerkendt ekspert på demensområdet.

Er du nysgerrig på at høre mere om demenskonceptet? Kontakt os herunder.

kontakt_os

Vi er altid klar til at hjælpe dig. Send os en mail eller ring til os.