Menu

Swingline

En fleksibel, mobil og højdeindstillelig håndvask der er ideel for kørestolsbrugere

Swingline

Svingbar og højdeindstillelig håndvask der gør ældre og handicappede mere selvhjulpne

SwingLine er nok den mest ideelle håndvask for kørestolsbrugere og gangbesværede. Vaskens mobilitet gør den mulig, at rotere og svinge 180 ̊ og så er den nem at justere i højden. Samtidig har man fri tilgængelighed til vasken fra alle sider.

Brugeren og hjælperen kan også flytte vasken til siden, så de får det størst mulige vendeareal for en kørestol. Ligeledes er det nemt at få kørestolen ind under vasken.

Vaskens fleksibilitet har en afgørende forskel for mennesker med nedsat funktionsevne. Brugerne bliver mere selvhjulpne og kan klare flere opgaver på badeværelset uden hjælp.

Samtidig får plejepersonalet et bedre arbejdsmiljø og har lettere ved at yde den nødvendige støtte i sunde arbejdsstillinger.

Den ideelle håndvask for gangbesværede og kørestolsbrugere

Det er ikke altid let at klare den personlige pleje for mennesker med nedsat funktionsevne, men med de rigtige hjælpemidler kan de blive mere selvhjulpne, og det giver en bedre livskvalitet.

SwingLine håndvasken er en af de mest brugervenlige vaske for kørestolsbrugere og gangbesværede, fordi der er god benplads til, at en kørestol kan komme under vasken, og fordi den er mobil, så den kan placeres, hvor der er brug for den. Idet den kan rotere, så man for eksempel kan skubbe den op imod et hjørne, bliver det også muligt at skabe det størst mulige vendeareal for kørestolsbrugere.

Vaskens fleksibilitet gør brugerne mere selvhjulpne

Det er essentielt, at et badeværelses indretning og design lever op til kravene hos de individuelle brugere og deres fysiske formåen, hvis det skal være nemt og rart at bruge.

SwingLine håndvasken kan rotere og svinge 180 ̊. Det betyder, at brugere, der har svært ved at rejse sig, eller som sidder i kørestol, kan trække håndvasken hen til toilettet, så de kan vaske hænder siddende. Det minimerer antallet af forflytninger, og gør toiletbesøget væsentlig lettere.

Håndvaskens størrelse og form sikrer, at både siddende og stående brugere har fri tilgængelighed til håndvasken fra alle sider. Det er især en fordel for brugere i kørestol, fordi de ikke skal tilpasse sig håndvasken. Det er nemlig håndvasken, der bliver tilpasset efter deres behov.

Hjælperens arbejdsmiljø bliver også forbedret. Der er færre løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, når antallet af forflytninger reduceres til et minimum.

Højdeindstillingen gør det lettere at bruge håndvasken

SwingLine håndvask fås med manuel højdejustering eller i en fast højde. Afhængig af modellen kan højden justeres 15-20 cm. Det betyder, at brugeren og hjælperen kan indstille vasken til den højde, der passer til brugerens behov.

Højdeindstillingen gør også, at vasken er egnet til både siddende og stående brug. Den kan sænkes for siddende brugere, fx kørestolsbrugere eller brugere der har behov for at sidde ned, mens de børster tænder eller vasker hænder, og den kan hæves, når den skal bruges af stående brugere.

God opbevaringsplads til toiletartikler

Hvis man foretrækker mere plads til toiletartikler, kan man vælge en model med dock-in. Dock-in har en fast højde, og når vasken er klikket i dock-in, ligner den en standard håndvask med plads til fx sæbe, klude eller tandbørste ved siden af vasken.

Selvom dock-in giver fordelene, som man kender fra et almindeligt badeværelsesmøbel med håndvask, så begrænser det ikke vaskens fleksibilitet. Disse modeller har nemlig samme evne til at rotere og svinge som alle andre SwingLine modeller.

Hvis man har brug for yderligere opbevaringsplads, kan man få en tilbehørsbakke, der kan sættes på vaskens kant.

Fordele for både bruger og hjælper

SwingLine er den perfekte vask for kørestolsbrugere og gangbesværede, og den er designet specifikt ud fra disse brugeres behov og krav. Vaskens fleksibilitet gør dem mere uafhængige af hjælp og mere selvhjulpne i de daglige badeværelsesrutiner, og det bidrager betydeligt til en højere livskvalitet.

Pleje- og rengøringspersonalets arbejdsmiljø bliver også bedre. Hjælperne kan nemt indstille vasken til den optimale position i forhold til deres plejeopgave, og rengøringspersonalets opgave bliver lettere, fordi vasken har et rengøringsvenligt design med afrundede kanter og uden smudsfælder.

SwingLine håndvask er en god løsning for både mennesker med nedsat funktionsevne, deres hjælpere og dem, der investerer i boliger og byggerier til ældre og handicappede.

Generic filters
Exact matches only

Generic filters
Exact matches only

Generic filters
Exact matches only